7061 Sayılı kanun ve yürürlük tarihleri hakkında…

7061 Sayılı kanun ve yürürlük tarihleri hakkında.. Bir süredir TBMM Genel Kurulunda görüşülen ve çok sayıda vergi düzenlemesini de içeren 7061 sayılı torba yasa kabul edilerek yasalaştı. Aralık ayı içinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazetede yayımlandığında yasama süreci tamamlanacak.  Kanunla yapılan çok sayıda düzenlemeden bazıları yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Yeni kurumlar vergisi oranları yönünden; Daha fazla okuyun7061 Sayılı kanun ve yürürlük tarihleri hakkında…[…]