7061 Sayılı kanun ve yürürlük tarihleri hakkında…

7061 Sayılı kanun ve yürürlük tarihleri hakkında.. Bir süredir TBMM Genel Kurulunda görüşülen ve çok sayıda vergi düzenlemesini de içeren 7061 sayılı torba yasa kabul edilerek yasalaştı. Aralık ayı içinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazetede yayımlandığında yasama süreci tamamlanacak.  Kanunla yapılan çok sayıda düzenlemeden bazıları yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Yeni kurumlar vergisi oranları yönünden; Daha fazla okuyun7061 Sayılı kanun ve yürürlük tarihleri hakkında…[…]

İflas Erteleme Müessesesi Nedir, Nasıl Uygulanır?

İflasın ertelenmesi, borca batık durumda olan ancak makul bir yasal süre verilmesi durumunda iyileştirme ümidi bulunan bir şirketin iflasının önlenmesini sağlayan bir durumdur. İflasın ertelenmesi, sermaye şirketleri ve kooperatiflere özgü bir koruma tedbiri olduğundan gerçek kişi tacirlerin iflasının ertelenmesine karar verilmesi mümkün değildir. Şirketlerin İflas aşamasına geldiğinde, Firmaya bir şans verilmesi bakımından İcra İflas Kanunun Daha fazla okuyunİflas Erteleme Müessesesi Nedir, Nasıl Uygulanır?[…]

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE “UZLAŞMA VE CEZALARDA İNDİRİM”

Mükellefler hangi vergi ve cezalar için uzlaşma hükümlerinden yararlanabilirler?   Tarhiyat Öncesi Uzlaşma; Tarhiyat öncesi uzlaşma  kapsamındaki vergi ve cezalar şunlardır: Vergi incelemeleri  sonucunda bulunan matrah veya matrah farkları üzerine salınacak vergi, resim ve  harçlar. Yukarıda belirtilen  vergi, resim ve harçlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası,  usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları. Tarhiyat öncesi uzlaşma  Daha fazla okuyunVERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE “UZLAŞMA VE CEZALARDA İNDİRİM”[…]

VERGİ BORÇLARI “TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEPLERİ”

Vergi borcu taksitler halinde ödenebilir mi?   Mükellefler karşılaştıkları ekonomik ve mali zorluklar nedeniyle vergi borçlarını ödeme güçlüğü içine düşebilirler. Zor duruma düşmeleri nedeniyle borçlarını ödeyemeyen mükelleflerin borçları, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş (50.000,00 TL’nin üzerindeki borçlar için) olmak şartıyla, 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil ve taksitlendirilebilir. Hangi vergi borçları için Daha fazla okuyunVERGİ BORÇLARI “TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEPLERİ”[…]

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar nelerdir?

– Kurumlar  vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla, indirim konusu yapılacak  bağış ve yardımlar; – Genel ve özel bütçeli kamu  idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca  vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel  araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz  karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o Daha fazla okuyunKurumlar Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar nelerdir?[…]

Gelir Vergisi Kanununa göre yıllık beyannameden indirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar nelerdir?

Yıllık beyannameden indirim  konusu yapılacak bağış ve yardımlar; – Genel ve özel bütçeli kamu  idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan  dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık  toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu)  aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar. – Genel Daha fazla okuyunGelir Vergisi Kanununa göre yıllık beyannameden indirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar nelerdir?[…]

BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN KOŞAN EKONOMİ – DURAGANLI.COM HABERİ

DURAGANLI.COM

SİTESİNDE Murat YURDAGÜL İLE İLGİLİ ÇIKAN HABER

murat

(SİAD) Sinoplu İş Adamlari Dernegi Genel Başkan Yardımcısı, Mali Danismanlik ve Yatırım Komisyonu Başkanı hemşehrimiz Mali Müşavir Murat YURDAGÜL yenilenen Web Sitesi ile herkesin ihtiyacı olan ve sorularına cevap bulmalarını sağlıyor.

http://www.muratyurdagul.com/28

[…]

DEVLET YATIRIM TEŞVİKLERİ HAKKINDA

Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir? YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir. Türkiye’nin 2023 vizyonu ile üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan yeni yatırım teşvik programı, kalkınma planları Daha fazla okuyunDEVLET YATIRIM TEŞVİKLERİ HAKKINDA[…]

DEVLET HİBE DESTEĞİNDE KALKINMA AJANSLARI HAKKINDA

KALKINMA AJANSLARI Bölgesel gelişme uygulamaları ile bölge planlarının etkinliğinin ve başarısının yükseltilmesi, bölgelerin ülkemizin genel büyümesi, gelişmesine, refahına ve istikrarına katkısının artırılması, sosyal uyum ve adaletin temini ve değişen küresel rekabet şartlarına adaptasyonun sağlanması amacıyla, çağdaş gereklere uygun olarak, gelişmiş ülkelerde bir çok örnekleri görülen Kalkınma Ajanslarının (KA) kuruluşu ve işler hale getirilmesi gerekli görülmüştür. Daha fazla okuyunDEVLET HİBE DESTEĞİNDE KALKINMA AJANSLARI HAKKINDA[…]

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

  KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI   Amaç Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. Kapsam Bu program, küçük ve orta ölçekli işletmelere, girişimcilere ve işletici kuruluşlara yönelik olarak KOSGEB tarafından uygulanacak Girişimcilik Daha fazla okuyunKOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI[…]