2019 Yılı İşsizlik Maaşı ve Ödeme Uygulamaları Hk.

Yapılan değişiklikle;  18 Ocak 2019 tarihinden itibaren işsizlik ödeneğinden yararlanmak için “prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı kaldırılmış olup, 120 gün içinde “hizmet akdine tabi” çalışmak yeterli hale getirilmiştir.   Böylece işsizlik ödeneğinin, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olunduğu  halde  devamsızlık nedeniyle  sürekli çalışmama hallerinde ödenmemesi durumu ortadan kaldırılmıştır. İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri ve zamanı ile sigorta primleri   “Madde 50 – Günlük Daha fazla okuyun2019 Yılı İşsizlik Maaşı ve Ödeme Uygulamaları Hk.[…]

2019 Yılı Asgari Ücret Desteği Uygulaması Hk.

2019 yılında 12 ay süreyle sigortalı sayısı 500’ün altında olan işyerleri için personel başına günlük 5 TL (aylık 150 TL), 500 ve üzerinde olan işyerleri için personel başına günlük 3,36 TL (aylık 101 TL ) ile destek sağlanacaktır. 2019 yılında uygulanacak asgari ücret desteğinin, geçmiş yılarda uygulanmış asgari ücret desteğinden farklılıkları; 2019 yılından önce tescil Daha fazla okuyun2019 Yılı Asgari Ücret Desteği Uygulaması Hk.[…]