VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE “UZLAŞMA VE CEZALARDA İNDİRİM”

Mükellefler hangi vergi ve cezalar için uzlaşma hükümlerinden yararlanabilirler?   Tarhiyat Öncesi Uzlaşma; Tarhiyat öncesi uzlaşma  kapsamındaki vergi ve cezalar şunlardır: Vergi incelemeleri  sonucunda bulunan matrah veya matrah farkları üzerine salınacak vergi, resim ve  harçlar. Yukarıda belirtilen  vergi, resim ve harçlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası,  usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları. Tarhiyat öncesi uzlaşma  Daha fazla okuyunVERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE “UZLAŞMA VE CEZALARDA İNDİRİM”[…]

VERGİ BORÇLARI “TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEPLERİ”

Vergi borcu taksitler halinde ödenebilir mi?   Mükellefler karşılaştıkları ekonomik ve mali zorluklar nedeniyle vergi borçlarını ödeme güçlüğü içine düşebilirler. Zor duruma düşmeleri nedeniyle borçlarını ödeyemeyen mükelleflerin borçları, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş (50.000,00 TL’nin üzerindeki borçlar için) olmak şartıyla, 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil ve taksitlendirilebilir. Hangi vergi borçları için Daha fazla okuyunVERGİ BORÇLARI “TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEPLERİ”[…]

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar nelerdir?

– Kurumlar  vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla, indirim konusu yapılacak  bağış ve yardımlar; – Genel ve özel bütçeli kamu  idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca  vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel  araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz  karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o Daha fazla okuyunKurumlar Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar nelerdir?[…]

Gelir Vergisi Kanununa göre yıllık beyannameden indirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar nelerdir?

Yıllık beyannameden indirim  konusu yapılacak bağış ve yardımlar; – Genel ve özel bütçeli kamu  idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan  dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık  toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu)  aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar. – Genel Daha fazla okuyunGelir Vergisi Kanununa göre yıllık beyannameden indirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar nelerdir?[…]