Kurumlar Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar nelerdir?

– Kurumlar  vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla, indirim konusu yapılacak  bağış ve yardımlar;

– Genel ve özel bütçeli kamu  idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca  vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel  araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz  karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum  kazancının % 5’ine kadar olan kısmı.

– Genel ve özel bütçeli kamu  idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul,  sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak)  kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme  yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin  izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri  Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla  yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her  türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri  için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı.

– Genel ve özel bütçeli kamu  idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi  muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma  ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya  Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen  harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların % 100’ü.

– Başbakanlıkça ve Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım  kampanyalarına makbuz  karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı.

– İktisadi işletmeleri hariç,  Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan  nakdi bağış veya yardımların tamamı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir