2019 Yılı için SGK Teşvikleri Hk.

İstihdam Seferberliği kapsamında 2019 yılında SGK Teşviki uygulanmaktadır. Hem Geriye Dönük hem de güncel ve cari dönem Teşvikleri ile sizde firmanızın çalışan personel maliyetlerini önemli ölçüde düşürebilirsiniz. Aylık prim ve hizmet belgelerini süresi içinde veren, ödemelerini de düzenli olarak yerine getirenler için,

Bu kapsamda uygulanan teşvikler şunlardır;

 • Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanma
 • Yeni İstihdama Ücret Desteği (3 ay) (Mayıs 2019’a kadar)
 • Yeni İstihdamın SGK Primine, Vergisine Destek (en az 12 ay) 
 •  Kısa Çalışma Ödeneği
 • Asgari Ücret Desteği 
 • Düzenli Ödemeye Devamlı Destek
 • Kalkınmaya İlave Destek
 • Önce İşbaşı Eğitim Sonra İstihdam Desteği
 • İhtiyacınıza Uygun Nitelikli İşgücü Eğitimine Tam Destek

1. Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanma

İlgili SGK Genelgesi ile İçinde bulunulan cari ay hariç olmak üzere 5 (beş) aya kadar geriye dönük teşvikten yararlanma imkanına yönelik geriye dönük teşvikten yararlanma başvurusu yapabilir veya teşvik değişiklik talebinde bulunabilirsiniz.

2. Yeni İstihdama Ücret Desteği (3 ay)

7166 sayılı kanun ile uygulamaya konulan Üç ay Ücret Desteğinde; Sigortalı, işyerinde 2018 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilmesi şartı ile 30 Nisan 2019 tarihine kadar işe girişi yapılmış her ilave istihdam için ücreti, vergi ve SGK Primlerini devlet ödemektedir.

 • Ücret Desteği 3 ay boyunca Aylık kişi başına 2.021 TL. Üç Aylık 6.063 TL Teşvik kazancı.
 • Ücret Desteği ile birlikte 3 ay Prim ve Vergi Desteği Aylık Kişi Başı 1.113 TL 3 Aylık toplam Vergi ve SGK Prim Teşviki kişi başı 3.339 TL 

Üç ay ücret teşvikinde işveren maliyeti yok! 3 aylık Tüm vergi ve SGK Primi masraflarını devlet tarafından karşılanıyor.

Ücret Desteği devamında ise 9-15 Ay, kadın-engelli ve 18-25 arası erkekler için 18 ay tüm vergi ve SGK Primlerini devlet ödemektedir.

Vergi ve SGK Prim Teşvikinde Destek Miktarı

9 ay SGK Prim ve Vergi Desteği Aylık Kişi başı 1.113 TL Teşvik, Toplamda 9 ay 10.017 TL Vergi ve SGK Prim Teşvik Kazancı sağlıyor.

3 AY ÜCRET ve 9 AY VERGİ VE PRİM TEŞVİKİ ŞARTLARI

 • 1 Şubat 2019 ile 30 Nisan 2019 arasında işe alınanlar için geçerli
  3 ay ücret desteğine karşılık işe alındıkları tarihten itibaren toplam 9 ay istihdam etme zorunluluğu var
 • İşe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalı olmamak
 • 2018’de işyeri çalışan sayısının en düşük olduğu aydaki çalışan sayısına ilave olarak işe başlatılması gerekiyor

3- Yeni İstihdamın SGK Primine, Vergisine Destek (en az 12 ay) 

4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır. Her ilave istihdam için 12 ay, Kadın-engelli ve 18-25 arası erkekler için 18 ay süreyle SGK primlerini ve vergiyi devlet karşılıyor.

Tüm Sektörlerde 12 ay, Kadın-engelli ve 18-25 arası erkekler için 18 ay kişi başına aylık 1.113 TL. PRİM+VERGİ DESTEĞİ sağlanıyor.

İMALAT VE BİLİŞİME 12 ay Kadın, engelli, 18-25 arası erkekler için 18 ay kişi başına aylık 2.712 TL PRİM+VERGİ DESTEĞİ (İmalat ve Bilişim Sektöründe *Aylık ücreti 6.822 TL’ye kadar olanlar için 2.712 TL’ye kadar teşvik verilmektedir.)

12 AY VERGİ ve SGK PRİM TEŞVİK ŞARTLARI;

 • İşe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalı olmamak
 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
 • İşyerinin 2018 yılı ortalama çalışan sayısına ilave olarak çalıştırılması 

***TEŞVİK SÜRESİ 31 Aralık 2020’ye kadar geçerlidir.
 

4. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneğinde Ekonomik sebeplerle; İşyerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumda kalan işverenlere, 3 ay boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışanlarının ücretini devlet karşılıyor.

Kısa Çalışma Ödeneğinde 3 AY ÜCRET İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Teşvik uygulamasından yararlanmak için işverenin İŞKUR’a başvuru yapması gerekiyor.

Kısa Çalışma Ödeneği Hesaplaması

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. 2019’da brüt asgari ücret 2.558 TL’dir

Son 12 Ay Asgari Ücretle Çalışan için Kısa Çalışma Ödeneği Desteği;

Son 12 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması: 2.558 TL.
Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı: 1.535 TL.
Damga Vergisi Kesintisi: 11,65 TL.
Ödenecek İşsizlik Ödeneği Destek Miktarı: 1.523 TL.

Son 12 Ay 4.000 TL ile Çalışan için Kısa Çalışma Ödeneği Desteği;

Son 12 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması: 4.000 TL.
Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı: 2.400 TL.
Damga Vergisi Kesintisi: 18,22 TL.
Ödenecek İşsizlik Ödeneği Destek Miktarı: 2.382 TL.

Son 12 Ay 7.000 TL ile Çalışan için Kısa Çalışma Ödeneği Desteği;

Son 12 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması: 7.000 TL.
Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı: 3.838 TL.
Damga Vergisi Kesintisi: 29,13 TL.
Ödenecek İşsizlik Ödeneği Destek Miktarı: 3.808 TL.

5- Asgari Ücret Desteği 

2019 yılı Asgari Ücret Desteği uygulaması;

 • ÇALIŞAN SAYISI 500’ün altında olan işyerleri için 2019 yılı 12 ay boyunca aylık kişi başı 150 TL.
 • ÇALIŞAN SAYISI 500 ve üzerinde olan işyerleri için 2019 yılı 12 ay boyunca aylık kişi başı 101 TL. olarak uygulanmaktadır.  

2019 Yılı Asgari Ücret Desteği Şartları;

 • Toplu iş sözleşmesi uygulanmayan işyerlerinde 3.060 TL’nin altında ücret alanlar, toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 6.090 TL’nin altında ücret alanlar için uygulanacaktır.
 • 2018 yılında en az işçi istihdam edilen aydaki sigortalı sayısının altına düşmemek şartıyla 2019 yılında uygulanacaktır.

6- Düzenli Ödemeye Devamlı Destek (5 Puanlık Destek)

Düzenli Prim Ödemesinde SGK primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanıyor. İşveren Hissesinde 5 puan olarak uygulanıyor.

7- Kalkınmaya İlave Destek

Kalkınmada öncelikli 51 ilde ve 2 ilçede; Sigortalıların SGK primlerine 5 puanlık indirime ilave olarak artı 6 puan olarak teşvik kazancı sağlıyor.

8. Önce İşbaşı Eğitim Sonra İstihdam Desteği

2019 yılında İşbaşı Eğitim Programı ile; 

 • Katılımcılara 3 ay süreyle aylık 2.021 TL, Öğrenciler için 1.516 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 1.010 TL devlet tarafından ödenecek.
 • İmalat sanayi ve bilişim sektörlerinde süre 6 ay uygulanıyor. İmalat sanayi ve bilişim sektörlerinde aylık 2.021 TL. 6 ay boyunca toplam 12.126 TL.
 • Siber güvenlik, kodlama, yenilenebilir enerji vb. mesleklerde 18-29 yaş arası gençler için 9 ay süreyle uygulanacak ve aylık 2.210 TL ödenecek.
 • STRATEJİK ALANLARDA İşbaşı Eğitim Program desteği aylık 2.210 TL olmak üzere 9 ay toplam 19.890 TL. olarak ödeniyor.
 • İşbaşı Eğitim Programlarında Katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalıkları primleri devlet tarafından karşılanacak.
 • 2-5 yaş arası çocuğu olan imalat sanayide işbaşı eğitim programına katılan kadınlara ilave olarak aylık 400 TL çocuk bakım desteği verilecek.

Önce İşbaşı Eğitim Sonra İstihdam Desteği şartları;

 • En az 2 sigortalı çalışanı olan işverenler yararlanabilir
 • İşverenler çalışan sayısının yüzde 30’una kadar katılımcı talep edebilir.
 • İşvereninin yüzde 50 istihdam taahhüdü verme ve katılımcıları en az program süresi kadar istihdam etme zorunluluğu var.
 •  Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir.

9. İhtiyacınıza Uygun, Nitelikli İşgücü Eğitimine Tam Destek

İstihdam seferberliği kapsamında AÇSHB il TOBB arasında MEGİP anlaşması gereğince, Oda-Borsalar ve İŞKUR il müdürlükleri aracılığıyla mesleki eğitimler düzenlenecek.

Düzenlenecek kurslar, teorik ve pratik eğitim olarak 8 aya kadar sürebilecek. Nitelikli işgücü işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programı ile yetiştirilecek.

Nitelikli İşgücü Eğitimi ile KURSİYER başına aylık 2.021 TL destek sağlanacak. Toplam kişi başı destek miktarı 16.168 TL.

2019 Yılı için SGK Teşvikleri Hk.” üzerine 10 yorum

 • I wanted to send you this very little word to finally thank you once again regarding the marvelous solutions you’ve discussed in this article. It is open-handed with you to allow publicly what exactly most of us could have distributed for an electronic book to generate some profit on their own, most notably considering the fact that you might well have tried it in case you wanted. These secrets also acted to be a fantastic way to comprehend the rest have similar passion just like mine to find out more and more with reference to this condition. I am certain there are some more enjoyable periods in the future for people who look over your blog post.

 • I would like to show my appreciation to the writer for bailing me out of such a matter. Because of looking out through the online world and obtaining advice that were not powerful, I figured my life was done. Being alive without the presence of approaches to the difficulties you’ve resolved all through this site is a critical case, as well as ones that might have badly affected my entire career if I hadn’t noticed your site. Your primary natural talent and kindness in taking care of all the pieces was crucial. I don’t know what I would have done if I had not come across such a step like this. I’m able to at this moment look ahead to my future. Thank you so much for the reliable and result oriented guide. I will not hesitate to recommend the blog to anybody who desires tips about this matter.

 • Thanks a lot for providing individuals with an extraordinarily remarkable possiblity to read in detail from this website. It is always very pleasurable and full of fun for me personally and my office acquaintances to visit your web site at the least three times in 7 days to read the newest guides you will have. And definitely, I’m at all times amazed concerning the fabulous tactics served by you. Certain 2 tips in this posting are completely the very best we’ve ever had.

 • I and also my guys came going through the best solutions located on the blog and then all of a sudden got a terrible feeling I never expressed respect to you for them. Those people appeared to be so passionate to read through them and already have simply been using those things. Appreciate your actually being quite thoughtful and for settling on this form of impressive ideas most people are really desirous to learn about. My honest regret for not expressing appreciation to sooner.

 • I happen to be commenting to let you understand of the remarkable discovery our daughter developed using yuor web blog. She even learned a good number of pieces, with the inclusion of how it is like to have an incredible helping style to make other folks without problems completely grasp specific extremely tough topics. You undoubtedly did more than my expected results. Thanks for providing the great, trusted, informative and even cool guidance on the topic to Lizeth.

 • A lot of thanks for your own work on this web page. Gloria takes pleasure in conducting investigations and it’s obvious why. Many of us know all concerning the lively medium you deliver important suggestions on your website and as well invigorate participation from some other people about this concept plus my simple princess is without a doubt being taught so much. Enjoy the remaining portion of the new year. Your carrying out a first class job.

 • I’m just writing to let you know what a fantastic discovery my girl developed using your web site. She noticed a wide variety of issues, not to mention how it is like to have a marvelous helping spirit to get certain people just grasp several very confusing issues. You undoubtedly did more than our desires. Thanks for supplying those necessary, dependable, informative as well as fun tips on your topic to Jane.

 • I wish to show my appreciation to this writer for bailing me out of this particular problem. Just after looking through the world wide web and seeing solutions that were not helpful, I was thinking my entire life was over. Living minus the solutions to the difficulties you have resolved through your entire post is a crucial case, as well as the ones that would have adversely damaged my entire career if I had not encountered the blog. Your own personal capability and kindness in dealing with all things was valuable. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t discovered such a stuff like this. It’s possible to at this point relish my future. Thank you so much for the reliable and result oriented guide. I won’t think twice to endorse your web sites to anybody who wants and needs assistance on this problem.

 • I actually wanted to jot down a comment in order to say thanks to you for the pleasant solutions you are giving on this site. My particularly long internet search has at the end of the day been paid with reasonable concept to write about with my family. I would claim that many of us website visitors actually are rather lucky to dwell in a good network with many special individuals with helpful solutions. I feel really privileged to have encountered your site and look forward to tons of more exciting moments reading here. Thanks a lot once again for everything.

 • I intended to create you this little bit of word to say thank you yet again regarding the awesome knowledge you’ve provided on this site. This is simply surprisingly generous of you in giving without restraint exactly what a few individuals would have marketed for an e book to get some cash on their own, especially given that you could possibly have done it in the event you wanted. Those advice also served as a fantastic way to be aware that other people have a similar interest like my personal own to see much more with reference to this matter. I believe there are lots of more enjoyable instances ahead for individuals that look into your blog post.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir