İŞKUR Yarım Çalışma Ödeneği ve Şartları

Doğum izinleri sonrasında Anneler çocuk sayısına göre belli sürelerle haftanın yarısında çalışıp tam maaş alabiliyor. Günlük ödenek bu yıl için 85.28 TL.

Kimler yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir?

Doğum sonrası analık hali izni bitiminden itibaren kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiler faydalanabiliyor.

Yarım Çalışma Ödeneği Şartları nelerdir? 

  • İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması.
  • Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,
  • Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekiyor.

Yarım çalışma yapılacak süre ne kadar? 

Yarım çalışma süresi birinci doğumda 60 gün, İkincide 120, sonraki doğumlarda ise 180 gündür. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süreler 360 gün olarak uygulanıyor.

Yarım Çalışma Ödeneği Hesaplama nasıl yapılıyor? 

Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. Yarım çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.

Yarım Çalışma Ödeneği Nereden, nasıl ve ne zaman alınabilir? 

Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde aylık olarak ödenmektedir. İlgililer ödemelerini TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak alabilmektedir.

ÖRNEK;
 Brüt ücret: 2.558,40 TL
 Net ücret: 2.020,90 TL
 Çocuk sayısı: 1
 Yarı çalışma: 60 gün
 İşyerinden alınacak 2 aylık maaş: 2.020,90 TL
 İŞKUR’dan alınacak ödenek: 2.558,40 TL (1.279,20 X 2)
 Damga vergisi: 18,059 TL
 Toplam maaş: 4.561,24 TL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir