İŞKUR Yarım Çalışma Ödeneği ve Şartları

Doğum izinleri sonrasında Anneler çocuk sayısına göre belli sürelerle haftanın yarısında çalışıp tam maaş alabiliyor. Günlük ödenek bu yıl için 85.28 TL. Kimler yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir? Doğum sonrası analık hali izni bitiminden itibaren kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiler faydalanabiliyor. Yarım Çalışma Ödeneği Şartları nelerdir?  İşçinin adına doğum Daha fazla okuyunİŞKUR Yarım Çalışma Ödeneği ve Şartları[…]

2019 Yılı için SGK Teşvikleri Hk.

İstihdam Seferberliği kapsamında 2019 yılında SGK Teşviki uygulanmaktadır. Hem Geriye Dönük hem de güncel ve cari dönem Teşvikleri ile sizde firmanızın çalışan personel maliyetlerini önemli ölçüde düşürebilirsiniz. Aylık prim ve hizmet belgelerini süresi içinde veren, ödemelerini de düzenli olarak yerine getirenler için, Bu kapsamda uygulanan teşvikler şunlardır; Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanma Yeni İstihdama Ücret Desteği Daha fazla okuyun2019 Yılı için SGK Teşvikleri Hk.[…]

2019 Yılı İşsizlik Maaşı ve Ödeme Uygulamaları Hk.

Yapılan değişiklikle;  18 Ocak 2019 tarihinden itibaren işsizlik ödeneğinden yararlanmak için “prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı kaldırılmış olup, 120 gün içinde “hizmet akdine tabi” çalışmak yeterli hale getirilmiştir.   Böylece işsizlik ödeneğinin, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olunduğu  halde  devamsızlık nedeniyle  sürekli çalışmama hallerinde ödenmemesi durumu ortadan kaldırılmıştır. İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri ve zamanı ile sigorta primleri   “Madde 50 – Günlük Daha fazla okuyun2019 Yılı İşsizlik Maaşı ve Ödeme Uygulamaları Hk.[…]

2019 Yılı Asgari Ücret Desteği Uygulaması Hk.

2019 yılında 12 ay süreyle sigortalı sayısı 500’ün altında olan işyerleri için personel başına günlük 5 TL (aylık 150 TL), 500 ve üzerinde olan işyerleri için personel başına günlük 3,36 TL (aylık 101 TL ) ile destek sağlanacaktır. 2019 yılında uygulanacak asgari ücret desteğinin, geçmiş yılarda uygulanmış asgari ücret desteğinden farklılıkları; 2019 yılından önce tescil Daha fazla okuyun2019 Yılı Asgari Ücret Desteği Uygulaması Hk.[…]

BİNEK OTOMOBİL VE TİCARİ ARAÇLARDA KDV UYGULAMALARI

  Binek Otomobilde KDV Bulmacası Binek otomobillerin alış ve satışı vergi mevzuatında özellikli konular arasında yer alır. Binek otomobillere ilişkin hükümler ticari nitelikteki araçlara göre; gerek amortisman, gerek Motorlu Taşıtlar Vergisi, gerekse KDV yönünden özellikli birtakım uygulamalar içermektedir. Bunun sebebi, bu konunun Kanun Koyucu tarafından emsallerine göre daha hassas bir şekilde ele alınmasından kaynaklanmaktadır. Binek Daha fazla okuyunBİNEK OTOMOBİL VE TİCARİ ARAÇLARDA KDV UYGULAMALARI[…]

DEVLET YATIRIM TEŞVİKLERİ HAKKINDA

Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir? YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir. Türkiye’nin 2023 vizyonu ile üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan yeni yatırım teşvik programı, kalkınma planları Daha fazla okuyunDEVLET YATIRIM TEŞVİKLERİ HAKKINDA[…]

DEVLET HİBE DESTEĞİNDE KALKINMA AJANSLARI HAKKINDA

KALKINMA AJANSLARI Bölgesel gelişme uygulamaları ile bölge planlarının etkinliğinin ve başarısının yükseltilmesi, bölgelerin ülkemizin genel büyümesi, gelişmesine, refahına ve istikrarına katkısının artırılması, sosyal uyum ve adaletin temini ve değişen küresel rekabet şartlarına adaptasyonun sağlanması amacıyla, çağdaş gereklere uygun olarak, gelişmiş ülkelerde bir çok örnekleri görülen Kalkınma Ajanslarının (KA) kuruluşu ve işler hale getirilmesi gerekli görülmüştür. Daha fazla okuyunDEVLET HİBE DESTEĞİNDE KALKINMA AJANSLARI HAKKINDA[…]

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

  KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI   Amaç Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. Kapsam Bu program, küçük ve orta ölçekli işletmelere, girişimcilere ve işletici kuruluşlara yönelik olarak KOSGEB tarafından uygulanacak Girişimcilik Daha fazla okuyunKOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI[…]

KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)   GENEL DESTEK PROGRAMI  BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç Bu programın amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek üzere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Daha fazla okuyunKOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI[…]