Şubat 6, 2016

ŞİRKET AÇILIŞI/KAPANIŞ

ŞİRKET AÇILIŞINDA
YAPILACAK İŞLEMLER VE HAZIRLANACAK EVRAKLAR

ŞAHIS FİRMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Dilekçe (EK-1)
 2. İkametgâh senedi (2 Adet muhtardan)
 3. İmza beyannamesi (2 Adet)
 4. Fotoğraf (3 Adet)
 5. Tekel bayii veya umuma açık yer ise sabıka kaydı
 6. Kira kontratı veya mülk sahibi ise tapu fotokopisi
 7. Nüfus cüzdan fotokopisi
 8. Noterden muhasebeci vekâletnamesi

ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE BELGELER

Tescil işlemleri için;

 1. Ana sözleşme hazırlanmalı
 2. Noter onayı ve tescil talepnamesi
 3. Kuruluş vekâletnamesi
 4. Potansiyel vergi numarası
 5. Sermayenin ¼ ü oranında bankaya paranın bloke edilmesi
 6. Haksız rekabet kurumu payı
 7. 2 Adet fotoğraf
 8. Kimlik fotokopileri
 9. Hazırlanan form ve dilekçeler ile işlemler hazırlanır ve tescil başvurusu yapılır.

 

Vergi Dairesi için;

 1. Dilekçe (EK-1)
 2. Ana sözleşme
 3. Tescil evrakı
 4. Ortakların İkametgâh Senetleri
 5. Şirket Müdürünün İmza Beyannamesi (Sirküleri)
 6. Tekel bayii veya umuma açık yer ise ortakların sabıka kaydı
 7. Şirket adına düzenlenmiş kira kontratı
 8. Ortakların nüfus cüzdan Fotokopisi
 9. Noterden Muhasebeci Vekâletnamesi

 

DERNEK VE VAKIFLARDA MÜKELLEFİYET

 1. Dilekçe (EK-1)
 2. Tüzük ve yerel gazete ilanı
 3. Dernek veya vakfın Temsile yetkili kişilerinin onaylı Nüfus cüzdan örnekleri (2 adet fotoğraflı muhtar ya da noter onaylı)
 4. Dernek veya vakfın Temsile yetkili kişilerinin onaylı İkametgâhları (2 adet muhtardan)
 5. Noterden Muhasebeci Vekâletnamesi

ŞİRKET KAPANIŞINDA
YAPILACAK İŞLEMLER VE HAZIRLANACAK EVRAKLAR

ŞAHIS FİRMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. İşi bırakma bildirimi / dilekçesi
 2. Vergi levhası aslı
 3. Kullanılmamış faturalar
 4. Yazarkasa levhası
 5. Yazarkasa ruhsatı
 6. İkametgâh

ŞİRKETLERİN TASFİYEYE GİRİŞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. İşi bırakma bildirimi / dilekçesi,
 2. Vergi levhası aslı
 3. Kullanılmamış Faturalar
 4. Yazarkasa levhası
 5. Yazarkasa Ruhsatı

TASFİYE KARARININ TESCİLİ İÇİN

 1. Dilekçe
 2. Tasfiye kararı 2 adet asıl
 3. Tasfiye halinde başlıklı İmza Beyannamesi aslı
 4. Tasfiye memuru şirket ortağı dışındaki kişilerden atanmış ise Nüfus Sureti ve İkametgâh belgesi

TASFİYEYE GİRİŞ BİLDİRİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Dilekçe
 2. Tasfiyeye giriş ve Tasfiye memuru atanmasına ilişkin karar Fotokopisi
 3. Ticaret sicil tasfiye ilan belgesi fotokopisi
 4. Tasfiye memuru şirket ortağı dışındaki kişilerden atanmış ise Nüfus Sureti ve İkametgâh belgesi
 5. Tasfiye halinde başlıklı İmza sirküleri aslı

TASFİYE BİTİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Dilekçe,
 2. İşi bırakma bildirimi,
 3. Karar Fotokopisi,
 4. Ticaret sicilinden kaydının silindiğine dair belge (3 kez ilan edilen Ticaret Sicil Gazetesi Örneği),
 5. Tasfiyenin tescilinden itibaren 15 ün içinde Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilir.