Şubat 6, 2016

V.U.K. BİLDİRİM SÜRELERİ

VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN BİLDİRİM SÜRELERİ

 • Adres değişikliği;
  Olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde.
 • Bina ve Arazi Değişikliklerinde Bildirme;
  Yeni İnşaatta inşaatın bittiği, kısmen kullanılmaya başlanılmışsa her kısmın kullanılmaya başlanıldığı ve diğer şekillerde (Müstesnalığın sükutu dahil) tadili gerektiren halin vukuu tarihinden başlayarak iki ay.
 • İş değişikliği;
  Olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde.
 • İşe başlama;
  Gerçek kişilerde işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı avukatlık kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca, şirketlerin işe başlama bildirgeleri ise , başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicil memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır.
 • İşi bırakma;
  Olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde.
 • İşi bırakmada Ödeme Kaydedici Cihaz;
  Mühürletme süresi İşi bırakma tarihinden itibaren bir ay.
 • İşletme değişikliği;
  Olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde.
 • Kendi isteği ile Ödeme Kaydedici Cihaz;
  Alımında kullanmaya başlama süresi 30 gün. Nakil Olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde. Ödeme kaydedici cihaz satın alma; Ödeme Kaydedici Cihaz kullandırmayı gerektiren bir işle uğraşmaya başlanılan tarihten itibaren 30 gün, Satın Alınan Ödeme kaydedici cihazı bildirme; Satın alındığı tarihten itibaren 15 gün.
 • Ölüm (Gerçek Kişi İçin);
  Olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde.
 • Tasfiye ve iflas;
  Olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde.
 • Tekrar Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmak İçin;
  Mührün Açtırılma Süresi İşe başlama tarihinden itibaren 30 gün.