İŞKUR Yarım Çalışma Ödeneği ve Şartları

Doğum izinleri sonrasında Anneler çocuk sayısına göre belli sürelerle haftanın yarısında çalışıp tam maaş alabiliyor. Günlük ödenek bu yıl için 85.28 TL. Kimler yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir? Doğum sonrası analık hali izni bitiminden itibaren kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiler faydalanabiliyor. Yarım Çalışma Ödeneği Şartları nelerdir?  İşçinin adına doğum Daha fazla okuyunİŞKUR Yarım Çalışma Ödeneği ve Şartları[…]

2019 Yılı için SGK Teşvikleri Hk.

İstihdam Seferberliği kapsamında 2019 yılında SGK Teşviki uygulanmaktadır. Hem Geriye Dönük hem de güncel ve cari dönem Teşvikleri ile sizde firmanızın çalışan personel maliyetlerini önemli ölçüde düşürebilirsiniz. Aylık prim ve hizmet belgelerini süresi içinde veren, ödemelerini de düzenli olarak yerine getirenler için, Bu kapsamda uygulanan teşvikler şunlardır; Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanma Yeni İstihdama Ücret Desteği Daha fazla okuyun2019 Yılı için SGK Teşvikleri Hk.[…]

2019 Yılı İşsizlik Maaşı ve Ödeme Uygulamaları Hk.

Yapılan değişiklikle;  18 Ocak 2019 tarihinden itibaren işsizlik ödeneğinden yararlanmak için “prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı kaldırılmış olup, 120 gün içinde “hizmet akdine tabi” çalışmak yeterli hale getirilmiştir.   Böylece işsizlik ödeneğinin, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olunduğu  halde  devamsızlık nedeniyle  sürekli çalışmama hallerinde ödenmemesi durumu ortadan kaldırılmıştır. İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri ve zamanı ile sigorta primleri   “Madde 50 – Günlük Daha fazla okuyun2019 Yılı İşsizlik Maaşı ve Ödeme Uygulamaları Hk.[…]

2019 Yılı Asgari Ücret Desteği Uygulaması Hk.

2019 yılında 12 ay süreyle sigortalı sayısı 500’ün altında olan işyerleri için personel başına günlük 5 TL (aylık 150 TL), 500 ve üzerinde olan işyerleri için personel başına günlük 3,36 TL (aylık 101 TL ) ile destek sağlanacaktır. 2019 yılında uygulanacak asgari ücret desteğinin, geçmiş yılarda uygulanmış asgari ücret desteğinden farklılıkları; 2019 yılından önce tescil Daha fazla okuyun2019 Yılı Asgari Ücret Desteği Uygulaması Hk.[…]

7061 Sayılı kanun ve yürürlük tarihleri hakkında…

7061 Sayılı kanun ve yürürlük tarihleri hakkında.. Bir süredir TBMM Genel Kurulunda görüşülen ve çok sayıda vergi düzenlemesini de içeren 7061 sayılı torba yasa kabul edilerek yasalaştı. Aralık ayı içinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazetede yayımlandığında yasama süreci tamamlanacak.  Kanunla yapılan çok sayıda düzenlemeden bazıları yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Yeni kurumlar vergisi oranları yönünden; Daha fazla okuyun7061 Sayılı kanun ve yürürlük tarihleri hakkında…[…]

İflas Erteleme Müessesesi Nedir, Nasıl Uygulanır?

İflasın ertelenmesi, borca batık durumda olan ancak makul bir yasal süre verilmesi durumunda iyileştirme ümidi bulunan bir şirketin iflasının önlenmesini sağlayan bir durumdur. İflasın ertelenmesi, sermaye şirketleri ve kooperatiflere özgü bir koruma tedbiri olduğundan gerçek kişi tacirlerin iflasının ertelenmesine karar verilmesi mümkün değildir. Şirketlerin İflas aşamasına geldiğinde, Firmaya bir şans verilmesi bakımından İcra İflas Kanunun Daha fazla okuyunİflas Erteleme Müessesesi Nedir, Nasıl Uygulanır?[…]

KDV İadelerinde Özel Esaslar ve Kod Listeleri

Katma Değer Vergisi (KDV) iadelerinin usul ve esaslarını düzenleyen en önemli mevzuat 84 Seri No’lu KDV Genel Tebliği[1]’dir. Tebliğe göre KDV iade talepleri, “genel esaslar” ve “özel esaslar” olmak üzere iki yönteme göre yerine getirilmektedir. Genel esaslar iade taleplerinin normal prosüdürünü tanımlarken, özel esaslar; sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme veya kullanma fiili Daha fazla okuyunKDV İadelerinde Özel Esaslar ve Kod Listeleri[…]

DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI SEBEPLE DERHAL FESHİ

İşçi ve işverenin 4857 sayılı İş Kanununun 24. ve 25. Maddelerinde düzenlenen haklı nedenle derhal fesih hakkı ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesinde haklı bir nedenin varlığı aranmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 19. maddesine göre, işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, Daha fazla okuyunDEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI SEBEPLE DERHAL FESHİ[…]

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE “UZLAŞMA VE CEZALARDA İNDİRİM”

Mükellefler hangi vergi ve cezalar için uzlaşma hükümlerinden yararlanabilirler?   Tarhiyat Öncesi Uzlaşma; Tarhiyat öncesi uzlaşma  kapsamındaki vergi ve cezalar şunlardır: Vergi incelemeleri  sonucunda bulunan matrah veya matrah farkları üzerine salınacak vergi, resim ve  harçlar. Yukarıda belirtilen  vergi, resim ve harçlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası,  usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları. Tarhiyat öncesi uzlaşma  Daha fazla okuyunVERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE “UZLAŞMA VE CEZALARDA İNDİRİM”[…]

VERGİ BORÇLARI “TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEPLERİ”

Vergi borcu taksitler halinde ödenebilir mi?   Mükellefler karşılaştıkları ekonomik ve mali zorluklar nedeniyle vergi borçlarını ödeme güçlüğü içine düşebilirler. Zor duruma düşmeleri nedeniyle borçlarını ödeyemeyen mükelleflerin borçları, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş (50.000,00 TL’nin üzerindeki borçlar için) olmak şartıyla, 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil ve taksitlendirilebilir. Hangi vergi borçları için Daha fazla okuyunVERGİ BORÇLARI “TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEPLERİ”[…]